صعود به قله 4202 متری زرین کوه دلیر :

در تاریخ 93/4/26 لغایت 93/4/27 تعداد 3 نفر از اعضا گروه کوهنوردی نگین کوهستان فشکور : رمضان مراد صادقی - مهدی بابو کوهستانی و هادی صادق کوهستانی به قله زرین کوه دلیر به ارتفاع 4202 متر صعود کردند . راهنمای برنامه ، آقای قاسم سام دلیری بودند . بدینوسیله صعود کوهنوردان این گروه را به سرپرست محترم و دیگر اعضا و همچنین جامعه کوهنوردی چالوس تبریک عرض می کنیم .

+ نوشته شده توسط مدیر در سه شنبه هفتم مرداد 1393 و ساعت 9:39 |
رمضان میرود ای کاش صفایش نرود                                 سحر و جوشن و قرآن و دعایش نرود

کاشکی پر شده باشد دلم از نور سحر                                     همره روزه و افطار ، نوایش نرود

+ نوشته شده توسط مدیر در دوشنبه ششم مرداد 1393 و ساعت 15:44 |
تحلیل حقوقی ماده 59 قانون مجازات اسلامی :

با عنایت به ماده 59 ، اعمال ذیل جرم محسوب نمی شود :

- حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث ،  نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد .

شخصیت مرتکب : در ماده یادشده ، قانونگذار اشاره صریحی به مرتکب و کسی که حادثه را ایجاد کرده است نکرده و صرفا واژه عملیات ورزشی را مطرح کرده است و نظر مقنن بر هر فردی است که به فعالیت ورزشی می پردازد و به همین دلیل هم از به کار بردن واژه ورزشکار خودداری کرده است .

عمل مرتکب : منظور از عملیات ورزشی ، آن گروه از اقداماتی است که در چارچوب یک ورزش انجام می گیرد . ورزش در این ماده در مفهوم عام مورد نظر است و مجموعه حرکاتی که به موجب مقررات مدون بین المللی یا داخلی ، ورزش به حساب می آید و آن دسته از فعالیتهای بدنی که به موجب عرف در گوشه و کنار کشور ورزش تلقی می شوند ، ورزش در مفهوم مورد نظر مقنن است .بنابراین چنانچه حادثه ناشی از هر یک از فعالیتهای ورزشی فوق الاشعار باشد ، مرتکب از امتیاز علت موجه یاد شده می تواند استفاده کند و از نظر قانون تفاوتی میان تمرین و مسابقه وجود ندارد و حتی فعالیتهای ورزشی در زمان گرم کردن می تواند عملیات ورزشی مشمول ماده یاد شده باشد .

نتیجه حاصله : مقنن با استعمال واژه حوادث ، کلیه نتایج مجرمانه ناشی از عملیات ورزشی که به طور معمول جرم به حساب می آید را در شمول ماده 59 قرار داده است . حادثه می تواند از ضرب و جرح ساده شروع و به شکستگی ، نقص عضو ، از کار افتادن عضو ، زوال منافع ، مرض دایم ، فقدان یا نقص یکی از حواس یا زوال عقل و بالاخره به مرگ منتهی گردد ، بنابر این شدت و ضعف نتیجه حاصله از عملیات ورزشی علی الاصول تاثیری بر جرم بودن یا نبودن آن ندارد و استفاده از واژه حوادث و خودداری از ذکر مصادیق ، به نوعی نمایانگر نظر مقنن بر حمایت از ورزشکار در صورت وقوع حادثه است .

                                                                       ادامه دارد     

+ نوشته شده توسط مدیر در دوشنبه ششم مرداد 1393 و ساعت 8:29 |

+ نوشته شده توسط مدیر در جمعه سوم مرداد 1393 و ساعت 11:55 |
بسیار باعث مسرت و شادمانی است که بعد از مدتها گروه کوهنوردی وازه که از گروه های کوهنوردی چالوس می باشند ، فعالیت کوهنوردی خود را از سر گرفته اند و مهمتر از همه گزارش دهی به هیات کوهنوردی چالوس است که بر خود لازم دیدیم تا در وبلاگ هیات درج کنیم . بدینوسیله فعالیت مجدد این گروه را به اعضا محترم گروه مذکور و جامعه کوهنوردی چالوس تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی ، موفقیت و تداوم فعالیت های کوهنوردی برایتان داریم .

گزارش برنامه اجرا شده توسط گروه کوهنوردی وازه : در تاریخ 93/2/18 لغایت 93/2/19 اعضا گروه کوهنوردی وازه ( عزیزالله مجید ناتری بعنوان سرپرست و راهنمای برنامه - ربیع راه نشین - مسعود راه نشین - حبیب راه نشین - خدایار راه نشین - جلال مجید ناتری - جمال مجید ناتری - کمیل مجید ناتری - غلام شمس ناتری - کیومرث شمس ناتری و مجتبی سام دلیری از مسیر کنس دره به امامزاده فضل فاضل به ارتفاع 2800 متر صعود کردند .

+ نوشته شده توسط مدیر در سه شنبه سی و یکم تیر 1393 و ساعت 8:22 |

+ نوشته شده توسط مدیر در شنبه بیست و هشتم تیر 1393 و ساعت 23:45 |
علت جرم نبودن حوادث ناشی از ورزش :

از نظر اصول حقوقی ، رضایت مجنی علیه اصولا تاثیری در مجرمیت مرتکب ندارد . ولی در موارد استثنایی ممکن است موجب زوال وصف مجرمانه و عدم تحقق جرم ، تخفیف مجازات یا موقوفی تعقیب شود و بدون تردید رضایت ورزشکار به مشارکت در فعالیت ورزشی به معنای قبول خطرات و نتایج زیان بار متعارف در ورزش است . قبول رضایت به عنوان یکی از مبانی موجه دانستن حوادث ناشی از ورزش به منظور ایجاد انگیزه در جوانان در روی آوردن به ورزش است . کاردوز یکی از بزرگترین حقوقدانان امریکا در یک ضرب المثل ، همین دیدگاه را بیان می کند که : ترسو می تواند در  خانه بماند . و مفهوم مخالف آن این است که در صورت مشارکت در فعالیت ورزشی علی الاصول نخواهد توانست به نتایج زیان باری که در چارچوب مقررات حاصل شده باشد اعتراض کند و طبق قاعده اقدام ، که یکی از قواعد فقهی است و معنای این قاعده همان طور که از نامش معلوم است این است که کسی که با علم و قصد و رضا ضرر و زیانی را بپذیرد ، هیچ کس ضامن او نخواهد بود . بنابر این زیان دیده از عملیات ورزشی صدمات و خسارات ناشی از عملیات ورزشی در چارچوب مقررات را پذیرفته است و نمی تواند برای جبران خسارات وارده به دیگری رجوع کند و بدون تردید یکی از اصول مورد نظر مقنن در وضع ماده 59 قانون مجازات اسلامی ، رضایت ورزشکار به ایجاد صدمات متعارف آن ورزش است . در خصوص صدمات و خساراتی که به طور غیر متعارف و خارج از چارچوب مقررات رخ دهد ، رضایت نداشته و مسئولین ورزش در قبال این گونه صدمات وارده به ورزشکار مسئول هستند و ورزشکار مصدوم می تواند در صورت اثبات تقصیر وارد کننده زیان ، دعوی خسارت را به طرفیت ایشان مطرح کند .

+ نوشته شده توسط مدیر در شنبه بیست و هشتم تیر 1393 و ساعت 9:54 |
1- در تاریخ 93/2/5 تعداد 13 نفر از اعضا گروه کوهنوردی زرین دلیر : بهزاد سام دلیری - عبدالله سام دلیری - حسن اسکندری - هادی سلطان محمدی - زهرا  سام دلیری - سحر اسکندری - عهدیه هرسیجی ولی آبادی - مریم هرج ولی آبادی - نسرین سام دلیری - طیبه سام دلیری - زهرا محمودی و فرشته سام دلیری به مناسبت گرامی داشت میلاد حضرت فاطمه ( س ) و مقام زن و روز مادر در همایش هیات کوهنوردی چالوس در تجک شرکت نمودند و از بانوان کوهنورد این گروه که به قله های بالای 4000 متر صعود داشتند تجلیل بعمل آمد .

2- در تاریخ 93/2/12 تعداد 15 نفر از کوهنوردان گروه زرین دلیر : بهزاد سام دلیری - عبدالله سام دلیری - مهدی پارساپور - مسلم سام دلیری - فیروز سام دلیری - شاه بابا سام دلیری - سحر اسکندری - عهدیه هرسیجی ولی آبادی - مریم هرج ولی آبادی - نسرین سام دلیری - طیبه سام دلیری - زهرا سام دلیری - فرشته سام دلیری و آقا و خانم میردار ( مهمان برنامه ) برنامه جنگل پیمایی به آبشار ازارک برگزار کردند .

3- در تاریخ 93/3/2 تعداد 9 نفر از اعضا گروه زرین دلیر : بهزاد سام دلیری - عبدالله سام دلیری - فیروز سام دلیری - سحر اسکندری - عهدیه هرسیجی ولی آبادی - مریم هرج ولی آبادی - نسرین سام دلیری - زهرا سام دلیری - حمیرا سام دلیری و تعدادی از ورزشکاران بومی برنامه ای مشترک با هیات ورزش  همگانی نوشهر ، هیات ورزش همگانی نور و گروه کوهنوردی کاهار رویان به دریاچه ولشت از روستای  سنار اجرا نمودند  .

4- در تاریخ 93/3/22 لغایت 93/3/23 تعداد 4 نفر از کوهنوردان گروه زرین دلیر : بهزاد سام دلیری - مهدی پارساپور - عبدالله سام دلیری و امیر سام دلیری به قله توچال به ارتفاع 3962 متر صعود کردند .

+ نوشته شده توسط مدیر در چهارشنبه بیست و پنجم تیر 1393 و ساعت 8:40 |
                        بازگشت همه بسوی اوست

کوهنوردان گرامی ، برادران : عبدالله و مسلم سام دلیری

در کمال حزن و اندوه فراوان مصیبت وارده را به محضر شما و تمامی بازماندگان داغدارش صمیمانه تسلیت و تعزیت عرض نموده ، ضمن طلب غفران الهی برای پدر بزرگوارتان ، صبر و شکیبایی برای کلیه عزادارانش از درگاه ایزد منان خواستاریم .

از طرف هیات کوهنوردی شهرستان چالوس

+ نوشته شده توسط مدیر در جمعه بیستم تیر 1393 و ساعت 22:35 |
صعود به قله 4025 متری وره وشت :

در تاریخ 93/4/5 لغایت 93/4/6 کوهنوردان گروه کوهنوردی نگین کوهستان فشکور : علی صادق کوهستانی( سرپرست گروه )  - رمضان مراد صادقی - مهدی بابایی - هادی بابایی - مهدی پارساپور - علیرضا بابایی - صادق بابایی - هادی صادق کوهستانی - رضا زال نژاد - حمید رضایی - سیاوش بابایی - شهروز محتشم ( سرپرست برنامه )و صدرالله بابایی ( راهنما ) به مناسبت گرامی داشت هفته دولت و شهدای هفت تیر به قله 4025 متری وره وشت در البرز مرکزی صعود کردند .

+ نوشته شده توسط مدیر در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 و ساعت 23:47 |
تا به حال فکر کرده اید در محیطی که به ورزش می پردازید اعم از این که در محیط بسته ای مانند ورزشگاه باشد یا در محیط بازی مانند طبیعت چه اقداماتی از سوی مسئولین ورزشی در جهت حفاظت و ایجاد امنیت محیط ورزشی برای شما اتخاذ گردیده و آیا قوانینی وجود دارد که در صورت وقوع حادثه بتواند حامی شما در مقابله با آن حوادث و دعاوی مطروحه از آن حوادث باشد ؟

در محیطی باز مانند طبیعت که گروه های ورزشی علی الخصوص کوهنوردی و سنگنوردان  به ورزش مورد علاقه خود می پردازند ، باید قوانینی در خصوص حمایت و ایجاد امنیت برای ورزشکاران وجود داشته باشد ، که این قوانین توسط قانونگذار در ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و ماده 59 قانون اساسی مجازات اسلامی در خصوص سرپرستان و مسئولین ورزشی تدوین شده ، ولیکن این سوال مطرح می شود که ورزشکاری که با رضایت خویش به محیط ورزشی مانند طبیعت پای می گذارد ، با رضایت خویش کلیه خطرات ضمن حوادث ناشی از ورزش را نمی پذیرد و آیا باید مسئولین ورزش را در این خصوص مسئول دانست ؟ آیا ورزشکار رضایت به محیطی ورزشی با حداقل خطرات داشته و یا این که کلیه خطرات قابل پیش بینی و غیر قابل پیش بینی را هم شامل می گردد ؟ آیا سرپرستان گروه های ورزشی نباید در خصوص امنیت ورزشی ورزشکار تدابیر خاص آن ورزش را در نظر بگیرند ، یا خطرات ناشی از آن ورزش مانند کوهنوردی و سنگنوردی را به حداقل برسانند ؟

همه این سوالات اگر در ذهن ورزشکاری که به دامان طبیعت پای می گذارد یک لحظه خطور کند ، شاید با پرسمان مسئولین ورزشی ، قوانین مربوط هر ورزش برای ورزشکار روشن تر و با بررسی آن قوانین در میان آن ورزشکاران و سرپرستان مربوطه همه به وظایف قانونی خویش واقف شوند و سعی کنند در چارچوب آن قوانین گام بردارند و همچنین ورزشکار حس کند در محیطی ورزش می کند و یا با کسانی در محیط ورزشی پای می گذارد که به اصول اولیه آن ورزش نه تنها واقف هستند بلکه از حوادث  قابل پیش بینی نیز احتراز و حوادث ناشی از آن ورزش را به حداقل می رسانند .

جایگاه ورزش در جامعه : ورزش از مهم ترین عوامل زیر بنایی یک جامعه است و معمولا در قوانین اساسی و مدنی و جزایی کشورها مذکور است ، تحقق اهداف والای انسانی با پرورش جسم و روان افراد جامعه ممکن می گردد و ورزش راهی برای رسیدن به این منظور است . ورزش فقط برای پر کردن اوقات فراغت نیست ، بلکه ضامن برومندی نسل های حال و آینده یک جامعه با نشاط و سرزنده است و می تواند با پرورش انسان های سالم و قوی ، آنان را در حرکت به سوی آینده ای تابناک و نزد یک شدن به اهداف نهایی انسانیت یاری رساند .

با این خلاصه ای که در خصوص اهمیت ورزش و اهمیت حفظ امنیت در ورزش و رعایت قوانین ورزشی ، مطرح گردید ، مطالبی که در رابطه با حقوق ورزشی از منابع مختلف تهیه شده است را به شرح زیر در اختیار کوهنوردان قرار می دهیم ، باشد که ما را در مسیر درست ورزش کوهنوردی راهنما باشد :

مسئولیت ورزشی : قوانین ورزشی به دو گروه تقسیم می شوند ، گروهی که به قواعد بازی ها اختصاص دارد و دسته دوم گروهی که مراقبت ها و احتیاط های ویژه ای را به بازیکنان تحمیل می کند و هدف آنها تامین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی های ورزشی است و حقوق مسئولیت مدنی به گروه دوم توجه دارد و به مطالعه و تعیین ارزش آنها می پردازد و در همین گروه است که خطای ورزشی و اثر آن در روابط حقوقی مطرح می شود . اجرای قواعد عمومی مسئولیت در حقوق ورزشی ممکن نیست چرا که بازیکنان در رابطه میان خود و مربیان ، پایبند قرارداد ضمنی هستند که مهم ترین مشخصه آن پذیرش خطرهای متعارف ورزش است که در اجرای قوانین ویژه بازی ها رخ می دهد ، بنابر این معیار تعیین خطای ورزشی رفتار ورزشکاری آگاه و محتاط در شرایطی است که فعل زیانبار واقع می شود و عامل اضطرار و دفاع مشروع را نیز باید در این شرایط به حساب آورد و تجاوز از این رفتار متعارف ، خطا و سبب مسئولیت مدنی است . بعنوان مثال مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقه های ورزشی می بینند اصولا بر عهده برگزارکنندگان آن است ، مگر این که ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد . مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر است که باید آن را کوتاهی در تامین امنیت تماشاگران دانست . 

                 ادامه دارد

+ نوشته شده توسط مدیر در پنجشنبه نوزدهم تیر 1393 و ساعت 9:42 |
1- در تاریخ 93/3/23 کوهنوردان گروه شهید صیاد شیرازی : بهروز خدابخش - علی آقاجانی و حامد مجید ناتری به همراه 3 نفر از کوهنوردان آزاد چالوس به قلل سراسپد ( به ارتفاع 4000 متر ) سیاه گوگ شمالی و جنوبی ( به ارتفاع 4250 متر ) و تخت رستم ( به ارتفاع 4500 متر ) بصورت خط الراسی صعود کردند . قابل توجه است که این صعود در طی یک روز انجام شده است که حاکی از توانمندی کوهنوردان چالوس می باشد .

2- در تاریخ 93/4/5 لغایت 93/4/6 کوهنوردان گروه شهید صیاد شیرازی : بهروز خدابخش - نجف شکوهی و دکتر سید اسماعیل حسینی به مناسبت گرامی داشت روز ملی علم کوه به قله 4850 متری علم کوه از مسیر حصار چال صعود کردند . بدینوسیله صعودتان را تبریک عرض نموده و سپاسگزاریم که برنامه ای به مناسبت روز ملی علم کوه اجرا کردید تا این مناسبت در سال 93 بدون گرامی داشت پشت سر گذاشته نشود .

+ نوشته شده توسط مدیر در چهارشنبه هجدهم تیر 1393 و ساعت 12:18 |

+ نوشته شده توسط مدیر در سه شنبه دهم تیر 1393 و ساعت 23:40 |
این مواد مخدر مایه فساد است ، فساد را باید برداشت تا دیگران اصلاح شوند . هر عقلی و هر عاقلی این معنا را تصدیق دارد که با این طور فسادها که جوانهای ما را تقریباً به نیستی می کشاند ، باید مبارزه بشود .

امام خمینی (ره)

 

+ نوشته شده توسط مدیر در یکشنبه هشتم تیر 1393 و ساعت 16:19 |
1- در تاریخ 5 لغایت 6 خرداد 93 تعداد 10 نفر از کوهنوردان گروه نگین کوهستان فشکور : رمضان صادقی ( راهنما ) - علی صادقی ( سرپرست ) مهدی بابایی - باقر بابایی - صادق بابایی - سیاوش بابایی - هادی صادقی - حمید رضایی - رضا زال نژاد و شهروز محتشم به همراه 2 نفر از اعضا گروه کوهنوردی خزر به مناسبت گرامی داشت سالگرد آزاد سازی خرمشهر و خاطره شهدای جنگ تحمیلی از روستای فیروز آباد کجور به قله 3400 متری پیلا کوه صعود کردند .

2- در تاریخ 29 لغایت 30 خرداد تعداد6 نفر از کوهنوردان گروه نگین کوهستان فشکور : رمضان صادقی ( راهنما و سرپرست ) مهدی بابو کوهستانی - هادی صادق کوهستانی - مهدی صادق کوهستانی - شهروز محتشم و جعفر بابایی نژاد به قله 4020 متری کرما کلاردشت صعود کردند .

+ نوشته شده توسط مدیر در چهارشنبه چهارم تیر 1393 و ساعت 22:40 |
بدینوسیله به اطلاع گروه هایی که قصد فعالیت در غار زر در آمل را دارند میرساند که با توجه به بازدید تیم غار نوردی فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی از غار زر که در شهرستان آمل در تاریخ 93/2/25 بعمل آمده است ، گزارش بازدید غار مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد :

1- پیمایش غار به دلیل ریزشی بودن خطرناک اعلام میشود و در صورت ضرورت ، لازم است هر گونه اقدامی با نظارت مربیان مجرب صورت گیرد .

2- به دلیل خطرناک بودن پیمایش غار ، بهتر است نقشه غار جهت بهره گیری عموم منتشر نگردد .

3- اطلاعات دریافتی از کوهنوردان شهرستان آمل ، نظیر بعد مسافت ، ریزشی نبودن غار و ارتفاع از سطح دریا مغایر اندازه گیری گروه بازدید کننده می باشد .

                                                                           افشین احمدی

                                                    رئیس هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران

+ نوشته شده توسط مدیر در چهارشنبه چهارم تیر 1393 و ساعت 13:58 |
1- در تاریخ 93/2/26 تعداد 20 نفر از کوهنوردان گروه خزر : احیا درویش صفت - حکیمه نورحسینی - لعبت مریدپور - سارا اکبرپور - سیما آستارایی - لیلا جهان میر - زهرا جهان میر - مریم زال نژاد - زهره خباز - نازی فکری - عصمت علیزاده - زینب سام دلیری - زینب شریفی - محمد خلج - باقر بابایی - هادی بابایی - رحیم سهراب پور - شهاب عباسی و آقایان مرزبان و عباسی به مناسبت گرامی داشت میلاد حضرت علی ( ع ) از روستای نیرس و بسطام کجور به باندر و مرزن آباد کوهپیمایی کردند .

2- در تاریخ 93/3/2 تعداد 18 نفر از اعضا گروه خزر : احیا درویش صفت - نسرین شریفی - لیلا حسین زاده - راویه دیلم صالحی - محبوبه رادمهر - عصمت علیزاده - خورشید پورمرادی - نازی فکری - زهره خلج - بحرینی ، فاطمه سلطانی و خباز -باقر بابایی - هادی بابایی - رضا زال نژاد - شهاب عباسی - رضا خلج و پاشا به مناسبت گرامی داشت سالگرد آزاد سازی خرمشهر به دریاسر تنکابن کوهپیمایی کردند .

3- در تاریخ 5 و 6 خرداد 93 دو نفر از بانوان گروه خزر : حکیمه نورحسینی و مریم زال نژاد به همراه 10 نفر از کوهنوردان گروه نگین کوهستان فشکور به قله پیلا کوه به ارتفاع 3400 متر از روستای فیروز آباد کجور صعود کردند .

4- در تاریخ 93/3/9 یکی از بانوان کوهنورد گروه خزر : نگار سام دلیری بعنوان راهنما 3 نفر از آقایان کوهنورد که با گروه خزر همکاری می نمایند را به پناهگاه سرچال به ارتفاع 3850 متر صعود کردند .

5- در تاریخ 93/3/16 تعداد 6 نفر از بانوان گروه خزر : احیا درویش صفت - جکیمه نورحسینی - نگار سام دلیری - مریم زال نژاد - سیده زهرا عبادی و رقیه زال نژاد به همراه کوهنوردان گروه نگین کوهستان فشکور : علی صادق کوهستانی و هادی صادق کوهستانی بعنوان راهنما به مناسبت یادواره رحلت امام خمینی ( ره ) به چشمه داریو از روستای تله کوهپیمایی کردند .

 

 

+ نوشته شده توسط مدیر در سه شنبه سوم تیر 1393 و ساعت 10:17 |

+ نوشته شده توسط مدیر در جمعه بیست و سوم خرداد 1393 و ساعت 13:9 |
سالهاست که علم کوه بعنوان اثر ملی ایران ثبت شده است . سالهاست که صعود کنندگان قله علم کوه از اقصا نقاط جهان به بالای آن دسترسی پیدا می کنند و بخاطر دیدن آن و قرار گرفتن بر فراز آن تلاش می کنند . اما در راستای حفظ و پاسداشت قله علم کوه مهمترین نهاد مسئول کوهنوردی ایران ( فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران ) حتی عکسی ، جمله ای ، ...در سایت خود و یا رسانه ملی ایران حرفی نمیزند یا حرفی برای گفتن ندارد. .... علم کوه پر از حرف است ، علم کوه پر از راز است ، علم کوه پر از ناگفتنی ها است ، علم کوه پر از ناشناخته ها دارد . علم کوه برای هر کوهنوردی آرزوست ، علم کوه برای کوهنوردان خارجی سمبل است ، علم کوه اقتدار کوهنوردی ایران است ، علم کوه نهمین کوه خشن دنیاست ، علم کوه دیواره بی نظیر گرده آلمانها را دارد . علم کوه سیاه سنگ همیشه ریزنده دارد . علم کوه شاخک زیبای خود را دارد . علم کوه سنگ سماور دارد . ....علم کوه       پر از علم و دانش     پر از معرفت است . اگر عاشق باشی ، اگر عاشق کوهستان باشی ، میتوانی علم کوه را بشناسی .احتمالا ما هنوز علم کوه را نشناخته ایم که روز ملی اش را بی سروصدا پشت سر گذاشتیم ......

+ نوشته شده توسط مدیر در پنجشنبه بیست و دوم خرداد 1393 و ساعت 17:36 |

روز ملی علم کوه گرامی باد

+ نوشته شده توسط مدیر در سه شنبه بیستم خرداد 1393 و ساعت 22:51 |

<< روز جهانی محیط زیست گرامی باد >>

+ نوشته شده توسط مدیر در سه شنبه بیستم خرداد 1393 و ساعت 22:25 |

+ نوشته شده توسط مدیر در سه شنبه سیزدهم خرداد 1393 و ساعت 23:57 |
1 - در تاریخ 93/1/8 کوهنوردان گروه شهید صیاد شیرازی شبکه بهداشت و درمان چالوس : بهروز خدابخش - سیروس شهبازی - حامد مجید ناتری و رضا خدابخش صعود مشترک با گروه های خزر و زرین دلیر به امامزاده فضل فاضل به ارتفاع 2800 متر برگزار کردند .

2 - در تاریخ 93/1/22 به مناسبت گرامی داشت هفته سلامت آقایان : بهزاد کیهانی - بهروز خدابخش - نجف شکوهی - سیروس شهبازی و کامران امیرپور از گروه شهید صیاد شیرازی کوهپیمایی مشترکی با تعدادی از کوهنوردان گروه های زرین دلیر و خزر از مسیر جنگلی غار زنگه تول به خط 2 تله کابین اجرا نمودند .

 

3 - در تاریخ 93/1/26  به مناسبت میلاد با سعادت حضرت علی ( ع ) و به منظور تاثیر ورزش کوهنوردی در کاهش بیماری های شایع ، کوهنوردان از گروه شهید صیاد شیرازی  : فاطمه کاویانی - زهرا مشایخ - بهروز خدابخش - نجف شکوهی - مجید داداش زاده - علیرضا داداش زاده - جهانبخش کاویانی - سیروس شهبازی - حامد مجید ناتری - دکتر سید اسماعیل حسینی - ارسلان ربیع پور - برادران دلفان آذری - آقایان جعفرصالحی و کیادلیری به قله 3050 متری شاعلمدار در کلاردشت صعود کردند .

4 - در تاریخ 93/2/12 تعداد 8 نفر از کوهنوردان گروه شهید صیاد شیرازی : بهزاد کیهانی - علی آقاجانی - سیروس شهبازی - فاطمه کاویانی - مسعود هرسیج - مجید داداش زاده - حامد مجید ناتری و بهروز خدابخش  به همراه کوهنوردان گروه خزر به مناسبت هفته معلم از روستای کلمه کلاردشت به سد ذوات چالوس کوهپیمایی اجرا کردند .

 

5- در تاریخ 93/3/8 لغایت 93/3/9 کوهنوردان گروه شهید صیاد شیرازی : دکتر سید اسماعیل حسینی- علی آقاجانی - نجف شکوهی و بهروز خدابخش به قله 4020 متری کرما کلاردشت صعود کردند .

+ نوشته شده توسط مدیر در دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 و ساعت 23:20 |
بدینوسیله به اطلاع می رساند هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مازندران در نظر دارد به مناسبت گرامی داشت حماسه پانزده خرداد و بزرگداشت بیست و پنجمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی ( ره ) در 2 بخش مردان و زنان با هدف توسعه و گسترش ورزش کوهنوردی در تاریخ 23 خرداد در ساری منطقه کیاسر مسابقه کوهپیمایی سرعتی جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور برگزار نماید . شرایط پذیرش شرکت کنندگان به شرح زیر می باشد :

1 - داشتن حکم کارآموزی کوهپیمایی

2 - معرفی نامه توسط هیات کوهنوردی شهرستان

3 - اصل کارت بیمه ورزشی سال جاری

5 - گواهی صحت و سلامت از پزشک

6 - اصل کارت ملی

7 - رضایت نامه ولی یا همسر ( ویژه بانوان )

8 - یک قطعه عکس 3 در 4

9 - همراه داشتن پوشاک مناسب فصل

10 - لوازم و تجهیزات لازم : کوله پشتی 30 لیتری - باطوم - کفش کوهپیمایی - شلوار بلند - کیف کمکهای اولیه - کلاه آفتابگیر - عینک و لوازم شخصی

11 - همراه داشتن تغذیه و آب مورد نیاز

12 - رده سنی مجاز در این مسابقه 18 سال تمام به بالا می باشد .

13 - رعایت کامل قوانین مسابقه

به نفرات برتر مسابقه حکم قهرمانی و جوایز نفیس اهدا خواهد شد .

علاقمندان واجد شرایط در مسابقه تا تاریخ 93/3/17 به هیات کوهنوردی شهرستان چالوس خود را معرفی نمایند .

+ نوشته شده توسط مدیر در دوشنبه دوازدهم خرداد 1393 و ساعت 21:48 |

+ نوشته شده توسط مدیر در دوشنبه پنجم خرداد 1393 و ساعت 23:24 |
بدینوسیله به اطلاع می رساند : برای نخستین بار فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی جمهوری اسلامی ایران مسابقه کوهپیمایی برگزار می نماید . برخی از موارد شرکت در مسابقه مذکور به شرح زیر می باشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فدراسیون کوهنوردی مراجعه فرمایید .

1 - ارائه رونوشت حکم کارآموزی کوهپیمایی

2- اصل کارت بیمه ورزشی سال 1393

3 - پرداخت هزینه ورودیه مسابقه مبلغ 200000 ریال به حساب فدراسیون کوهنوردی

4 - تاریخ برگزاری مسابقات مردان 29 خرداد 1393

5 - تاریخ برگزاری مسابقات زنان 30 خرداد 1393

 

+ نوشته شده توسط مدیر در دوشنبه پنجم خرداد 1393 و ساعت 15:26 |

+ نوشته شده توسط مدیر در شنبه سوم خرداد 1393 و ساعت 21:59 |
صعود به قله نمازین در کجور :

در تاریخ 93/2/18 لغایت 93/2/19 کوهنوردان گروه کوهنوردی نگین کوهستان فشکور : شهریار صبا ( راهنمای برنامه ) - مهدی بابایی - صادق بابایی - سیاوش بابایی - هادی صادقی - مهدی صادقی - رمضان صادقی و شهروز محتشم  از روستای زانوس کجور به قله 3850 متری نمازین صعود کردند .صعودتان مبارک باد و  کسب افتخارات ورزشی بیشتری برای گروه کوهنوردی نگین کوهستان  فشکور آرزومندیم .

+ نوشته شده توسط مدیر در پنجشنبه یکم خرداد 1393 و ساعت 23:14 |
صعود به امامزاده فضل فاضل در تاریخ 93/1/8 که به صورت مشترک باگروههای کوهنوردی چالوس برگزار شده بود و تعداد 8 نفر از بانوان گروه خزر در این صعود حضور داشتند .

---------------------------------------

همایش کوهپیمایی گروه های کوهنوردی چالوس که در تاریخ 93/1/22 به مناسبت گرامی داشتهفته سلامت در جنگل نمک آبرود از مسیر غار زنگه تول به خط 2 برگزار شد و تعداد 15 نفر از بانوان کوهنورد گروه خزر به همراه 3 نفر از آقایان گروه خزر شرکت نمودند .

 

------------------------------------------------------

در تاریخ 93/1/29 تعداد 3 نفر از بانوان گروه خزر به همراه 3 نفر از آقایان گروه خزر و کوهنوردان سازمان جنگلها و مراتع چالوس از مسیر پل ذغال به دریاچه ولشت صعود کردند . این برنامه به مناسبت گرامی داشت روز زمین پاک برگزار شد .

------------------------------------------

همایش کوهپیمایی گرامی داشت مقام زن و میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا ( س ) که درتاریخ 93/2/5 به کوه تجک چالوس برگزار شد و تعداد 15 نفر از بانوان گروه خزر و 5 نفر از آقایان کوهنورد گروه خزر در این همایش شرکت داشتند .

-------------------------------------------------

در تاریخ 93/2/12 تعداد 5 نفر از بانوان کوهنورد گروه خزر و 2 نفر از آقایان کوهنورد گروه خزر به همراه 8 نفر از کوهنوردان گروه شهید صیاد شیرازی شبکه بهداشت چالوس ، 4 نفر از کوهنوردان گروه فراز شهرداری چالوس و 2 نفر از کوهنوردان گروه سازمان جنگلها و مراتع چالوس از روستای کلمه در کلاردشت به سد ذوات چالوس جنگل پیمایی نمودند . این برنامه به مناسبت گرامی داشت هفته معلم انجام شد و راهنمای برنامه آقای بهزاد کیهانی از گروه شهید صیاد شیرازی چالوس بودند .

 

+ نوشته شده توسط مدیر در چهارشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1393 و ساعت 20:58 |

+ نوشته شده توسط مدیر در دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 و ساعت 22:54 |